Gratis verzending vanaf €70

Ruilen & Retourneren

Retourbeleid in het kort:

Retourneren kan tot 14 dagen na aankoop.

Sale-artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

Stuur een mailtje naar [email protected] waarin u zegt dat u iets wil retourneren, met vermelding van het bestelnummer en het artikelnummer.

Breng het pakket naar de pakjesdienst van uw keuze , en stuur het pakje naar:
Avanti Scarpe
Astridplein 66
2280 Grobbendonk

De terugzendkosten zijn voor rekening van de klant.

Het aankoopbedrag, exclusief de verzendingskosten, wordt teruggestort wanneer wij de goederen in goede staat hebben ontvangen. Dit wil zeggen, ongedragen, met de origenele etiketten nog bevestigd. Vrij van beschadigingen, vrij van vieze geurtkjes  of parfum. 
U ontvangt het bedrag terug via dezelfde weg als deze welke u gebruikte om te  betalen.

Bijkomende juridische voorwaarden.
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Avanti.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt, of waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed van eenzelfde bestelling fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Avanti Scarpe NV, Astridplein 66 te 2280 Grobbendonk, tel 014/516487, e-mail: [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.avanti.be . Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 5 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Avanti Scarpe NV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Avanti Scarpe NV, Astridplein 66 te 2280 Grobbendonk. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 5 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De klant mag zelf kiezen met welke dienst de schoenen worden teruggestuurd naar Avanti. De kosten voor het retourneren worden door de klant zelf gedragen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Avanti zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Avanti Scarpe NV het aankoopbedrag van de goederen , exclusief de verzendingskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Avanti Scarpe NV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Avanti Scarpe NV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Avanti Scarpe NV geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Avanti Scarpe NV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

•dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
•de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Avanti Scarpe NV geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
•de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
•de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
•de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
•de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
•de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
•overeenkomsten waarbij de Klant Avanti Scarpe NV specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
•de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
•de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
•overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
•de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
•de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
•de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Voor het ruilen van aangekochte goederen gelden dezelfde voorwaarden.

Divide

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.